หน้าหลัก

เอเจล(AGEL) AGEL เอเจล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ

เอเจล AGEL ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “เจล นิวตริชั่นนอล” รับประทานง่าย รสชาติดี สามารถดูดซึมได้สูง 90-100% ผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพ เพราะโดดเด่นในการดูดซึมที่สูงและพกพาสะดวก ทำให้สามารถทานได้ต่อเนื่อง อีกทั้งพกพาสะดวก และเป็นการง่ายที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีให้คนรอบข้าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านการรับรองจาก “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” หรือ “อ.ย.” แล้ว ผลิตภัณฑ์ของ AGEL เป็นเทคโนโลยีเจลซูติคอลเจ้าแรกของโลก ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ได้รับรางวัล American Bussiness Award ประเภท “Best New Product” (FLX)“

ทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์เอเจล โดยอาจารย์นายแพทย์ ชนินทร์ ลีวานันท์ แพทย์เวชศาสต์ฟื้นฟู

บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้คนหลากหลายอาชีพ นักธุรกิจ นายแพทย์ เภสัชกร วิศวกร และอาชีพอื่นๆที่เข้า

ข้อแนะนำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ อาหารเสริม (Dietary supplement) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมการรับประทานอาหารหลัก ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมอาหารและให้สารอาหารแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมเป็นอาหารหลัก เนื่องไม่สามารถทดแทนอาหารหลักได้ ดังนั้นผู้ที่รับประทานอาหารเสริมคุวรรับประทานอาหารหลักให้ครบด้วย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งเบิกบาน เพื่อความมีสุขภาพที่ดีของร่างกาย รวมถึงการออกอำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ